Expertise

Ons kantoor beschikt over jarenlange ervaring in commerciële ondernemingen in de diensten, industriële en financiële sector in volgende expertises: 

 

 

 

Corporate finance en transaction services
 • Waardebepalingen;

 • Due Diligence opdrachten;

 • Opmaken van Information Memoranda;

 • Assistentie bij acquisities of verkoop van ondernemingen.

 • Advies en assistentie bij complexe transacties zoals herstructureringen van vennootschappen, successieplanning, onroerend goed transacties, opzetten van holdingstructuren of management buy outs;

 • Het beoordelen van de assumpties van financiële plannen en van budgetten;

 • Het assisteren en uitvoeren van het consolidatieproces alsook het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening;

 

 

Het kantoor beschikt tevens over een uitgebreid netwerk van specialisten op andere gebieden waarmee complexe vraagstukken afgestemd worden ten einde voor de cliënt tot een duidelijke oplossing te komen.

Wettelijke opdrachten
 • Externe Audit

  • Het uitvoeren van audits als commissaris;

  • Het uitvoeren van audits als contractuele revisor;

   • Van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen

   • Volgens Belgian Gaap gebaseerd op ISA methodologie

   • Economische en financiële informatie ten behoeve van de ondernemingsraad

 • Uitoefenen van eenmalige opdrachten zoals inbreng in natura, quasi-inbreng, omzetting, fusie en splitsing,...

(andere dan wettelijke opdrachten) 

Het attesteren van financiële informatie 
Interne audit en compliance opdrachten
 • Voornamelijk in de financiële sector