Klachten

Hoewel we bij Nijs Roeckens bedrijfsrevisoren er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen, is het mogelijk dat er een discussiepunt ontstaat. In eerste instantie is uw contactpersoon het aansprekingspunt.

Als het probleem niet naar uw voldoening is opgelost, dan kan u een klacht formuleren. U kan zich hiervoor baseren op het volgende klachtenformulier.

Uw schriftelijke klacht wordt, tezamen met de daarbij geleverde documenten, voorgelegd aan de zaakvoerders binnen de vennootschap. Nijs Roeckens bedrijfsrevisoren stuurt de cliënt binnen de vijf werkdagen een bericht van ontvangst. Op voorwaarde dat de klacht volledig en duidelijk omschreven is, zal Nijs Roeckens bedrijfsrevisoren de klacht binnen de maand nadat zij ze heeft onvangen beantwoorden  door u op de hoogte te brengen van het standpunt van de zaakvoerders en/of van de voorgestelde oplossing om het probleem te verhelpen. Indien u niet akkoord bent met de voorgestelde oplossing, kunnen we samen bekijken of er andere mogelijkheden bestaan om uw probleem op te lossen.

 

 

Indien zij de klacht niet binnen één maand kan beantwoorden, brengt zij de klant hiervan op de hoogte, met vermelding van de termijn waarbinnen een antwoord mag verwacht worden. 

Gelieve het voormelde klachtenformulier ons te bezorgen op info@nijsroeckens.be.